top of page

News | Upcoming

244172938_10158829277728780_868731145131728075_n.jpg

  | פֶּשֶׂק זמן

 בוטו אימפרוביזציה ופלדנקרייז, סדרה של 12 מפגשים

החל מנובמבר, ימי שישי 10:00-12:00

בתוך הסטודיו ובטבע המרווה של עין יעל, ירושלים

נטבול בהקשבה לעצמנו ולחוץ

נחוש ונריח

בתוך האור המשתנה

ניילד את הריקוד מתוך התנועה

פרטים והרשמה 

המועדף.jpg
bottom of page